Zpracovávání osobních údajů

(dále jen "Aplikace")

Udělujete tímto souhlas provozovateli Aplikace Yomio s.r.o. se sídlem Za Parkem 631/14, 621 00 Brno, IČ: 01476319 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával údaje, které mohou být za určitých okolností použity k identifikaci osoby:

  • identifikátor pro párování nákupů v aplikaci od společnosti RevenueCat. Ochrana osobních údajů u společnosti RevenueCat je popsána online na webu RevenueCat.

Využití tohoto identifikátoru je nutné pro provoz Aplikace.

Správce využívá pro Aplikace Google Analytics a Google Firebase Analytics. Sbírané údaje neobsahují osobní údaje a shromažďují se za účelem vylepšování Aplikace a datové analytiky Aplikace. Ochrana dat pro Google Firebase je popsána online na webu Firebase. Google Analytics může využívat pro identifikaci uživatele soubory cookies. Sběr dat v Google Analytics lze vypnout pomocí doplňku Opt-out Browser od Google a řídí se podmínkami EU user consent policy.

Správce sbírá anonymizovaná data o zodpovězených otázkách včetně zvolené odpovědi. Tato data neobsahují osobní údaje a jsou využívány pro kontrolu kvality aplikace a prioritizaci tvorby dalšího obsahu.

Správce shromažďuje na webových stránkách Aplikace následující soubory cookies:

  • systémová cookie / local storage item za účelem uložení session aktuálně přihlášeného uživatele s expirací dle nastavení prohlížeče.
  • systémová cookie od Google za účelem datové analytiky s expirací dle nastavení prohlížeče.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, mohou však být zpracovány dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nejsou využívány.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2021

Obchodní podmínkyOchrana soukromíKontakt

Provozuje Yomio s.r.o., Za Parkem 14, 621 00 Brno, IČ 01476319. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.